Περιγραφή

Οι ρακέτες σας είναι το ίδιο μοντέλο, αλλά ακόμα και έτσι είναι πολύ πιθανό τα χαρακτηριστικά τους να διαφέρουν. Αν μάλιστα οι φυσιολογικές αυτές αποκλίσεις αν είναι προς τα άκρα της ρακέτας τότε γίνονται αντιληπτές και από το μέσο χρήστη.

Η υπηρεσία μας Racquet Matching φροντίζει ώστε κάθε ρακέτα στην τσάντα σας να είναι ακριβώς ίδια.

FAQs

Πως γίνεται δυο ρακέτες ίδιας μάρκας και μοντέλου να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά;

Οι εταιρίες ρακετών έχουν ένα επιτρεπτό όριο διαφορών (γνωστό ως tolerance) στο ίδιο μοντέλο ρακέτας. Όσο πιο μικρό είναι αυτό το “παράθυρο διαφορών” τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο αφού πολύ μεγάλος αριθμός ρακετών θα έπρεπε να απορριφθεί πριν φτάσει στα χέρια σας. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει, η ίδια ανοχή στις διαφορές εντοπίζεται ακόμα και στις πιο ακριβές ρακέτες.

Έτσι να είστε προετοιμασμένος, ίσως και οι δικές σας ρακέτες να έχουν διαφορές μεταξύ τους!

Είναι οι διαφορές στο βάρος ή στην ισορροπία σημαντικές;

Εξαρτάται σε ποιο σημείο της ρακέτας υπάρχουν. Το swingweight ή αδράνεια είναι μια μέτρηση που αποκαλύπτει αν αυτές οι διαφορές είναι σημαντικές ή όχι και γίνεται με διαγνωστικά μηχανήματα που έχουμε στο εργαστήριό μας.

Δεν είμαι προχωρημένος παίκτης. Είναι η εξομοίωση ρακετών τόσο σημαντική και για εμένα;

Συνήθως όσο καλύτερος είναι ο παίκτης τόσο ευκολότερο αντιλαμβάνεται τέτοιες διαφορές. Όμως πολύ συχνά έχουμε περιπτώσεις παικτών που αν και δεν είναι υψηλού τενιστικού επιπέδου, διακρίνουν αν μια ρακέτα είναι βαρύτερη ή ελαφρύτερη. Η ευασθησία στην αίσθηση διαφορών στο βάρος της ρακέτας διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μήπως είστε και εσείς ένας από αυτούς;

Και τι έγινε αν οι ρακέτες μου δεν είναι ίδιες;

Ρακέτες με διαφορετικές μετρήσεις θα συμπεριφέρονται και θα παίζουν διαφορετικά.

Related Issues